Annosjakelu


Tarjoamme lääkkeiden potilaskohtaista annosjakelua. Palvelussa toimitamme säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet jaeltuina annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin yleensä kahden viikon erissä. Palvelun tarkoituksena on tukea tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä, ehkäistä lääkityspoikkeamia ja vähentää tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia. Annosjakelupalvelumme perustuu valtakunnalliseen toimintamallin (Sosiaali- terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä laatimaan lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat oppaaseen; linkki (linkki Fimean sivuille) antamien raamien pohjalta paikallisesti sovittuihin toimintatapoihin. Toteutamme ja kehitämme annosjakelupalvelua yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ja organisaatioiden kanssa moniammatillisella yhteistyöllä. Koneellisen annosjakelun valmistuksen luvanvaraisuudesta säädetään lääkelaissa ja annosjakelupalvelun korvaamisesta säädetään sairausvakuutuslaissa. Annosjakelupalvelumme tyypilliset asiakkaat ovat kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaita. Potilas tai omainen voi hankkia tarvittaessa palvelun itsekin. Annosjakeluna toteutetussa lääkehoidossa potilas on hoidon keskiössä. Annosjakelupalveluun kuuluu aina potilaan lääkityksen tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden säännöllinen arviointi. Tuemme terveydenhuoltoa arvioimaan lääkehoitoasi osana lääkkeesi määräämistä ja siihen liittyviä päätösprosesseja.

Lue lisää: Sosiaali- terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä laatima lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat opas


<<< Palvelut